Produkter och teknik för inspektion och rengöring
 

Robimech tillverkar och säljer produkter för inspektion, kontroll och rengöring av ventilationssystem, rökkanaler och avloppssytem.
En av våra specialiteter är inspektionskameror av olika typer som är utvecklade med enkelhet och
funktionalitet som ledstjärna.

 Vår målsättning är att marknadsföra produkter som skall vara smartare, effektivare och billigare än konkurrerande system och tack vare ett mycket gott samarbete med kunder, distributörer och leverantörer har vi idag ett starkt och konkurrenskraftigt produktprogram.

Robimech säljer produkter i hela Europa med Sverige som största marknad. Komponenterna till produkterna
köps i hela världen och anpassas av oss till lokala marknaders behov. All leverans- och kvalitetskontroll sker i våra lokaler i Sollentuna.

Tack vare att vi har kontroll på hela tillverkningsprocessen kan vi alltid ställa upp när det behövs. Vare sig det gäller  snabba leveranser, specialanpassningar eller service finns vi alltid till hands med kort varsel. Om vi inte kan lösa serviceproblemen direkt kan vi oftast erbjuda våra kunder en låneutrustning.

Företaget grundades av Staffan Broms och Hans Hedbom 2003. Båda har lång erfarenhet av ventilations- och energiteknik i olika företag, både på komponent- och systemnivå.

Robimech växer stadigt och det gläder oss att fler och fler kunder nu känner till oss. Vi hoppas att det beror på att vi lever upp till vår målsättning:

 Smartare, effektivare, billigare

 

Grundare
 

Staffan Broms
Bakgrund            

Erfarenheter:
-LVS Luftteknik AB (1976-1978). Serviceingenjör Automatik injustering
-Wintclean Air AB (1994-2003). Ansvarig för teknik och utbildning

Utbildning:
-Tekn.dr. KTH 1994
-Tekn.lic. KTH 1986
-Civilingenjör KTH 1983 Maskinteknik.

Språk:
E
ngelska

Hans Hedbom
Bakgrund                       

Erfarenheter:
-AB Carl Munters (1974-1984). Chef Produktutveckling.
-ABB Fläkt (1985-1988). Ansvarig för Systemutveckling och Marknadsföring
-Misomex AB (1989-1999). Ansvarig för Produktutveckling och Marknadsföring
-Wintclean Air (2000-2003). Exportförsäljing

Utbildning:
KTH 1974 Maskinteknik.

Språk:
Engelska, Tyska